Performance Balansbräda - Övningar

Av Maria Pakvis

Performance Balansbräda
Övningar

Av Maria Pakvis
Performance Balansbräda

Performance Balansbräda


Pakvis Hälsocenter • Vaksalagatan 22a • 753 31 Uppsala
✉ info@pakvis.com ☏ 08-41039510