Hur du kan använda Acuswedemat Spikmatta

Av Maria Pakvis

Hur du kan använda Acuswedemat Spikmatta
Hur du kan använda Acuswedemat Spikmatta

Av Maria Pakvis
Acuswedemat Spikmatta
Ligg med ländryggstöd

Acuswedemat Spikmatta
Ha den i soffan

Acuswedemat Spikmatta
För nacken

Acuswedemat Spikmatta
Stå på den

Pakvis Hälsocenter • Vaksalagatan 22a • 753 31 Uppsala
✉ info@pakvis.com ☏ 08-41039510