Acucurve cane - Massagekroken för hela kroppen

Av Maria Pakvis

Acucurve cane
Massagekroken för hela kroppen

Av Maria Pakvis
Acucurve cane
Massera ömma muskler

Acucurve cane
Utformad för att inte skada kotor

Acucurve cane
Behandla triggerpunkter på låren eller benen

Acucurve cane
Behandla triggerpunkter under foten

Acucurve cane
Stadigt två-handsgrepp

Pakvis Hälsocenter • Vaksalagatan 22a • 753 31 Uppsala
✉ info@pakvis.com ☏ 08-41039510