Massagebar - Massera Själv Dina Ömma Muskler

Av Maria Pakvis

Massagebar
Massera Själv Dina Ömma Muskler

Av Maria Pakvis
Pure2Improve Massage bar
Massagebar
Massera enkelt vader med Massagebar
Placera Massagebar på vaden och rulla tryck tills smärtan försvinner

Massagebar
Massera enkelt skenban med Massagebar

Massagebar
Behandla ömma muskler i låret

Massagebar
Stående massage med Massagebar
Pakvis Hälsocenter • Vaksalagatan 22a • 753 31 Uppsala
✉ info@pakvis.com ☏ 08-41039510